Web dizajn primeri

GOOGLE MAPA NA SAJTU

Kontakt stranicu vašeg sajta možete dopuniti Google mapom koja pokazuje željenu lokaciju. Potreban kod možete naći na samom sajtu google maps. Potrebno je uneti adresu i u delu prozora sa leve strane kliknuti na dugme share.

google maps share dugme

Opcija Embed a map daje kod koji je potrebno kopirati u HTML kod strance. Postoji mogućnost izbora između 3 veličine, small, medium i large, i unosa željenih dimenzija opcija custom. Na stranici je prikazan primer, u pitanju je medium veličina.

Primer 1

HTML kod koji je kopiran sa Google maps stranice

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2802.371887623041!2d20.389863203353308!3d45.38166851622713!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x475adb4026746a27%3A0x2a49e16acbf05bfa!2sTrg+Slobode%2C+Zrenjanin!5e0!3m2!1sen!2srs!4v1550403442832" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>